Diecezja Wewak – PNG

Biskup Józef Roszyński, polski Werbista ze swoim miejscowym duchowieństwem.

Diecezja Wewak, prowincja Sepik (nazwa od największej rzeki w PNG, która przepływa przez ten rejon) w której posługuje polski biskupa Werbista – bp. Józef Roszyński. Jest to największa diecezja w PNG, w której pracowała kiedyś największa liczba misjonarzy Werbistów. Obecnie większość duchowieństwa stanowią księża miejscowi a liczba misjonarzy obecnie jest niska mała dlatego, że po prostu jest ich brak. Główną drogą komunikacji w tej diecezji jest rzeka Sepik i drogi polne przez tropikalny busz. 

This slideshow requires JavaScript.