Przygotowanie posiłku.


Spożywanie po nowogwinejsku.


Świeża wieprzowinka od gwinejskich górali.


Żywa woda.


Krótkie spojrzenie na gwinejską wioskę.