Szczęść Boże!

 

     Msza św. jest Ofiarą, którą Kościół składa Panu Bogu kierując się słowami Jezusa wypowiedzianymi podczas Ostatniej Wieczerzy: 

„Czyńcie to na moja pamiątkę!” Oprócz swego dziękczynnego charakteru Msza św. jest także formą  prośby skierowanej do Boga. 

Kierując się tym Kościół przyjmuje tzw. intencje od wiernych, w których modli się podczas Mszy św. – tzn. kapłan odprawiając daną Mszę św. prosi Pana Boga w różnych intencjach poleconych mu przez ofiarodawcę. 

Ofiara Mszy św. jest szczególnie oczekiwana przez naszych bliskich zmarłych, gdyż wielu z nich jest dopiero w drodze do domu Ojca i Msza św. jest dla nich szczególną pomocą. 

Pamiętajmy o naszych zmarłych zawsze nie tylko w miesiącu listopadzie! Gdyby ktoś z Państwa chciał zamówić Mszę św., którą odprawię w bardzo szybkim terminie tutaj w kraju misyjnym, to bardzo proszę o wysłanie wiadomości poprzez formularz (kliknij Napisz)  lub emaila na mój adres: wniscigorski@yahoo.com 

Postaram się bardzo szybko odpowiedzieć na Państwa prośbę!

     Pozdrawiam serdecznie!

     Z Panem Bogiem,

     O. Wojciech Niścigorski svd – Werbista